دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

تابلو اعلانات

خواستن، توانستن است .
1396/11/28 ساعت 21:45:15
تکان دهنده ترین جمله
1396/11/28 ساعت 20:54:59
سایت پیک سنجش
1396/11/27 ساعت 15:00:30
کمی اندیشه !!!
1396/11/23 ساعت 10:34:08
فرهنگ
1396/11/20 ساعت 11:31:54
آسیب شناسی مطالعه
1396/11/20 ساعت 11:25:45
آدرس و اطلاعات تماس
1396/11/16 ساعت 12:12:53
بانک سوالات امتحانی
1396/11/16 ساعت 11:51:43
سازمان سنجش آموزش کشور
1396/11/16 ساعت 11:50:56
حدیث روز
1396/11/16 ساعت 11:03:14
سه گام با امام علی (ع)
1396/11/16 ساعت 10:31:05
تمام خوبی ها
1396/11/16 ساعت 10:29:20