دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش (سه شنبه)

جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما
سه شنبه ۲۰ اسفندماه ۹۸

متوسطه دوره اول
ساعت ۸ ریاضی۷ پایه ۷
ساعت ۸:۲۵ درس عربی پایه ۹
ساعت ۸:۵۰ ریاضی پایه ۸
ساعت ۹:۱۵ آموزش قرانی پایه۷

برنامه دوره ابتدایی
ساعت ۱۰:۳۰ کتاب قرآن و فارسی پایه ۱
ساعت ۱۱ کتاب فارسی و نگارش پایه ۲
ساعت ۱۱:۳۰ کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه۳
ساعت ۱۲:۲۰ کتاب قرآن و هدیه ها پایه۴
ساعت ۱۲:۵۰ کتاب فارسی و نگارش پایه۵
ساعت ۱۳:۲۰ کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه۶

متوسطه دوم
ساعت ۱۴:۳۰ ریاضی۱پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی
ساعت ۱۵ نگارش ۱ پایه۱۰ تمام رشته ها
ساعت ۱۵:۳۰ فیزیک۲ پایه۱۱ رشته های ریاضی
ساعت ۱۶ ریاضی ۲پایه یازدهم رشته های تجربی
ساعت ۱۶:۳۰ دین وزندگی ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۷ انسان و محیط زیست پایه۱۱ تمامی رشته ها.
ساعت ۲۲ فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۲۲:۲۵ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...