دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه چهار(سه شنبه)

جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه چهارسیما
سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸
فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ومتوسطه دوم دروس رشته های فنی حرفه ای وکاردانش تدریس می شود.

ساعت ۸ صبح دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت ۸:۳۰ تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۹ اخلاق اسلامی ۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۹:۳۰ اصول عقاید۲ پایه ۱۱ رشته های علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰ جغرافیا۳پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۳۰ علوم ومعارف قرانی ۳ پایه ۱۲ رشته های علوم و معارف اسلامی
دوره متوسطه دوم رشته های فنی حرفه ای وکاردانش.
ساعت ۱۱ اخلاق حرفه ای پودمان ۴ پایه ۱۲
ساعت ۱۱:۳۰ ریاضی۲ پودمان۳پایه۱۱.
ساعت ۱۳ رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۰.
ساعت ۱۳:۳۰ رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۱.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...