دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنجشنبه)

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه 4 در روز پنجشنبه22 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:
ازساعت۸صبح ۸:۲۰درس ادبیات فارسی پایه ۷.
ساعت ۸:۲۰تا۸:۴۵صبح درس مطالعات اجتماعی پایه ۹
ساعت۸:۴۵تا۹:۱۰درس ادبیات فارسی پایه۸
ساعت۹:۱۰تا:۹:۳۰درس زبان انگلیسی پایه۷

برنامه دوره ابتدایی :
ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب قرآن وفارسی پایه ۱.
از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب قرآن و هدیه های آسمانی پایه ۲
از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب بازی وریاضی پایه۳
ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه۴
از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب بازی و ریاضی پایه۵
از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب قرآن و هدیه ها پایه۶.

متوسطه دوم:
ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی.
ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس تفکر وسواد رسانه ای پایه۱۰همه رشته ها
ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس شیمی ۲پایه۱۱رشته های ریاضی و تجربی.
ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس نگارش ۲پایه یازدهم همه رشته ها.
ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ریاضی فیزیک.
ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲رشته تجربی.

شبکه ۴
ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس اقتصاد پایه ۱۰رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰تا۹صبحدرس عربی زبان قران۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۹تا۹:۳۰درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹:۳۰تا۱۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۰:درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
فنی حرفه ای وکاردانش:
از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس کارگاه نوآوری وکارآفرینی پودمان۳
ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب آب و خاک وگیاه پودمان۴پایه۱۰شاخه فنی حرفه ای.
ساعت۱۳کتاب محاسبات وبرآوردها پایه۱۰پودمان۴رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای.
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب محاسبات وبرآوردها پودمان۴پایه۱۰رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...