دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (جمعه)

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روزجمعه 23 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

 ازساعت ۹صبح تا۹:۲۵درس مطالعات اجتماعی  پایه ۷.

ساعت ۹:۲۵تا۹:۵۰صبح. درس ادبیات فارسی پایه۹

ساعت۹:۵۰تا۱۰:۱۵درس مطالعات اجتماعی پایه۸

ساعت۱۰:۲۰تا:۱۰:۵۰درس علوم تجربی پایه۹.

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب بازی ریاضی  پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب  فارسی ونگارش  پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب قرآن و هدیه آسمانی  پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب فارسی ونگارش  پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب قرآن و هدیه های آسمانی   پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب فارسی ونگارش  پایه۶.

متوسطه دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته های تجربی وریاضی فیزیک.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس  کارگاه کارآموزی وتولید پایه۱۰رشته های تجربی وریاضی فیزیک.

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس آمارواحتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس فیزیک ۲پایه۱۱رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷  درس زیست شناسی۳پایه۱۲رشته علوم تجربی.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲  رشته ریاضی فیزیک.

  شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی۱  پایه۱۰رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبحدرس جغرافیا۲پایه۱۱رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس ریاضی آمار ۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:درس جامعه شناسی۳  پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس عربی زبان قرانی۳  پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس  کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی پودمان۴پایه۱۱فنی حرفه ای

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب تولیدوپرورش غلات  پودمان۴پایه۱۲شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳کتاب حسابداری بهای تمام شده ومالیاتی پایه۱۲پودمان۴رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴رشته تصویربرداری و جلوه های ویژه رایانه پایه۱۲شاخه کاردانش

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...