دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز شنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز شنبه24 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸صبح ۸:۲۰درس عربی  پایه ۷.

ساعت ۸:۲۰تا۸:۴۵صبحدرس ریاضی  پایه ۹

ساعت۸:۴۵تا۹:۱۰درس علوم تجربی   پایه۸

ساعت۹:۱۰تا:۹:۳۰درس ریاضی پایه۹

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب قرآن وفارسی پایه اول.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی پایه دوم.

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب علوم تجربی وتفکر   پایه سوم.

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب بازی وریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب فارسی و نگارش    پایه پنجم.

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب علوم تجربی وتفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس فیزیک ۱پایه۱۰  رشته تجربی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس  فارسی۱پایه۱۰همه رشته ها

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس زمین شناسی پایه۱۱رشته های ریاضی و تجربی.

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته های تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس شیمی۳پایه۱۲ریاضی فیزیک و تجربی.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس سلامت وبهداشت پایه۱۲همه رشته ها.

ساعت۲۲الی۲۲:۳۰درس ریاضی پایه۱۲رشته تجربی.

ساعت۲۲:۳۰درس زبان انگلیسی پایه۱۲.

  شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس علوم ومعارف قرانی۲پایه ۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس فلسفه۱  پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس منطق پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم وفنون ادبی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی.

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس فیزیک پایه۱۰  پودمان۴

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب دانش فنی تخصصی(صورتهای مالی) پایه۱۲پودمان۴رشته حسابداری مالی شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳استاندارد حسابداری مقدماتی پایه۱۰رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴استانداردعکاسی دیجیتال پایه۱۰شاخه کاردانش.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...