دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار ( دوشنبه)

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز دوشنبه شبکه آموزش و شبکه چهار :
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه 4 در روز دوشنبه26 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:
ازساعت۸ صبح تا ٨:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ۷.
ساعت ۸:٣٠تا٩صبح علوم تجربی پایه ۹
ساعت٩ تا۹:٣٠درس عربی پایه۸
ساعت۹:٣٠تا١٠ درس علوم تجربی پایه۹.

برنامه دوره ابتدایی :
ازساعت۱۰:٠۵ تا١٠:۴٠کتاب علوم تجربی وتفکرپایه اول.
از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠کتاب علوم تجربی وتفکرپایه دوم.
از ساعت ۱١:٢۵تا١٢کتاب بازی وریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب بازی وریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب بازی وریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:
ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵ درس زیست شناسی ۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی.
ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه۱۰تمام رشته ها.
ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت١۵:۵۵ تا١۶:٢٠ درس عربی،زبان قران ۲ پایه یازدهم رشته های تجربی وریاضی.
ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵ درس عربی،زبان قران۳ پایه۱۲رشته های تجربی وریاضی .
ساعت۱۶:۴۵ تا١٧:١٠ درس هویت اجتماعی پایه۱۲ رشته های علوم تجربی وریاضی فیزیک.
ساعت۲۲الی۲٢:٢۵درس زیست شناسی۳ پایه۱۲رشته تجربی.
ساعت٢:٢۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه ۴
ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس احکام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹تا۹:۳۰درس جامعه شناسی ۱پایه۱۰رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹:۳۰تا۱۰ درس روان شناسی پایه۱۱رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰:درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات وعلوم انسانی.
رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش:
از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب تولیدمحتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزار رایانه شاخه فنی حرفه ای.
ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب زبان انگلیسی پایه۱۰
ساعت۱۳تا۱۳:۲۵ کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده ها پایه۱۱رشته شبکه ونرم افزار.
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۴پایه۱۲رشته شبکه ونرم افزار رایانه شاخه فنی حرفه ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...