دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار ( سه شنبه)

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز سه شنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸صبح تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی  پایه ۷.

ساعت ۸:٣٠تا٩صبح زبان انگلیسی  پایه ۸

ساعت٩ تا۹:٣٠درس ریاضی  پایه۹

ساعت۹:٣٠تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه۹.

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵تا١٠:۴٠کتاب قران وفارسی پایه اول.

از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠کتاب فارسی ونگارش پایه دوم.

از ساعت ۱١:٢۵تا١٢کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه سوم.

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب قرآن و هدیه ها  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب فارسی ونگارش    پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵درس ریاضی ۱پایه۱۰  رشته علوم تجربی وریاضی فیزیک.

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس نگارش ۱پایه۱۰تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس فیزیک ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت١۵:۵۵تا١۶:٢٠ درس   ریاضی ۲پایه یازدهم رشته های  تجربی .

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته های تجربی وریاضی .

ساعت۱۶:۴۵تا١٧:١٠ درس  انسان و محیط زیست  پایه۱۱تمامی  رشته ها.

ساعت۲۲الی۲٢:٢۵درس ریاضی(آمارواحتمال) پایه۱۱

ساعت۲۲:۲۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی  پایه۱۲ .

  شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس دین وزندگی ۱پایه ۱۰رشته  ادبیات وعلوم  انسانی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح.درس تاریخ ۲  پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس اخلاق اسلامی ۱پایه۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰  درس اصول عقاید۲پایه۱۱رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم ومعارف قرانی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی .

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب دانش فنی پایه. پایه۱۰پودمان۴رشته شبکه ونرم افزار رایانه شاخه فنی حرفه ای.

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب نقشه کشی فنی پایه۱۰شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳تا۱۳:۲۵کتاب ریاضی۱پایه۱۰پودمان۴شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب عناصروجزئیات رشته نقشه کشی معماری پایه۱۱شاخه فنی حرفه ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...