دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز چهارشنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز چهارشنبه 28 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸صبح تا ٨:٣٠ درس ریاضی  پایه ۷.

ساعت ۸:٣٠تا٩صبحعربی پایه ۹

ساعت٩ تا۹:٣٠درس ریاضی  پایه۸

ساعت۹:٣٠تا١٠ درس علوم تجربی پایه۹.

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵تا١٠:۴٠کتاب بازی وریاضی پایه اول.

از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠کتاب بازی وریاضی پایه دوم.

از ساعت ۱١:٢۵تا١٢کتاب فارسی ونگارش پایه سوم.

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب بازی وریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب علوم تجربی وتفکر    پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب بازی وریاضی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵درس شیمی ۱پایه۱۰رشته علوم تجربی وریاضی فیزیک.

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه۱۰تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس زبان خارجه ۲پایه۱۱تمام رشته ها

ساعت١۵:۵۵تا١۶:٢٠ درس   فارسی۲پایه یازدهم تمام رشته ها.

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵درس زبان خارجی ۳پایه۱۲تمام رشته ها .

ساعت۱۶:۴۵تا١٧:١٠ درس  حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۲۲الی۲٢:٢۵درس عربی پایه۱۲ساعت۲۲:۲۵درس ریاضی پایه۱۱.

 شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس تاریخ۱پایه ۱۰رشته  ادبیات وعلوم  انسانی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس اصول عقاید۲پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی،زبان قران ۱پایه۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰  درس احکام۲پایه۱۱رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:درس احکام۳پایه۱۲رشته علوم  معارف اسلامی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی .

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب زبان انگلیسی. پایه۱۰.

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب ارتباط موثر پایه۱۰پودمان ۴شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳تا۱۳:۲۵کتاب حسابداری خرید وفروش پایه۱۰پودمان۳شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب آب و خاک  پایه۱۰پودمان ۴شاخه فنی حرفه ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...