دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنج شنبه)

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸صبح تا .٨:٣ درس ادبیات فارسی  پایه ۷.

ساعت ۸:٣٠تا٩صبحدرس مطالعات اجتماعی پایه ۹

ساعت٩ تا۹:٣٠درس کاروفناوری پایه۸

ساعت۹:٣٠تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵تا١٠:۴٠کتاب فارسی و نگارش  پایه اول.

از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠کتاب پیامهاوهدیه های آسمانی پایه دوم.

از ساعت ۱١:٢۵تا١٢کتاب بازی وریاضی پایه سوم.

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب مطالعات ومهارتهای اجتماعی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب بازی وریاضی     پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب پیام و هدیه های آسمانی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس تفکروسواد رسانه‌ای پایه۱۰تمام رشته‌ها.

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس شیمی ۲پایه۱۱رشته تجربی وریاضی فیزیک

ساعت١۵:۵۵تا١۶:٢٠ درس  نگارش۲پایه یازدهم تمام رشته ها.

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶:۴۵تا١٧:١٠ درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته علوم تجربی.

  شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰رشته  علوم  و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس عربی، زبان قرآن۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم  انسانی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس اقتصاد پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰  درس عربی،زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم  انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی .

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب متره وبرآورد رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲شاخه فنی حرفه‌ای.

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب حسابداری خریدوفروش پایه۱۰پودمان ۳رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت۱۳تا۱۳:۲۵کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی  پایه۱۱پودمان۴شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب تولیدوپرورش غلات پایه۱۲پودمان ۴شاخه فنی حرفه‌ای. 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...