دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی روز شنبه نهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش  پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی   پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش  پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی   پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠  علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣  پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢  پایه١١

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی  پایه ١٢ .

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١  پایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١.

ساعت۹تا٩:٣٠درس جامعه شناسی ٢ پایه۱۱.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣  پایه۱۲.

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه۱۲.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه۱۲.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مکانیک خودرو  پایه یازدهم.

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه ای و کاردانش پایه ١٠

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...