دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی روز دوشنبه یازدهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی  پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم تجربی  پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر  پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر   پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢بازی و ریاضی  پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش   پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی  و ریاضی  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠بازی و ریاضی  ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس  زبان انگلیسی پایه١١

ساعت١۵:٣٠ درس شیمی   پایه۱٢

ساعت۱۶درس آمار و احتمال ١  پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس حسابان  پایه١٠

ساعت۱۷ درس فارسی پایه ١٢ .

ساعت۱۷:۳۰درس حسابان٣  پایه۱۲

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه ۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس احکام ١ پایه۱٠

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قرآن ٢ پایه۱۱

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس اصول و عقاید ٣ پایه١٢

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه٢  پایه۱۲

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی ٢ پایه١١

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ١٠

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس گرافیک و نشر مطبوعات  پایه۱۲

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...