دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه 23 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 23 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠  درس عربی  پایه ٧

ساعت ٩:١٠  تا ٩:٣٠  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکرپایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

ساعت١۵درس فارسی١ پایه١٠

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١ 

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس عربی،زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی  .

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن٣  پایه ١٢  علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵  علوم و فنون ادبی ۲پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ٩:٣۵تا١٠درس ریاضی و آمار٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی ۳پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱٠:٢۵تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت١١:١۵تا١١:٣۵درس دانش فنی رشته ماشین ابزار پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت١١:٣۵تا١٢درس عربی٣ پایه١٢مشترک بین تمام زمینه ها 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...