دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (یکشنبه)

برنامه‌های درسی یکشنبه 24 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 24  فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی  پایه۸  .

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس علوم تجربی  پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس عربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت۷:۴۵ تا۸ آموزش درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی وریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی ونگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته ها

ساعت١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان۱ پایه١١ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه١١  رشته تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی .

ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه١٢تمامی رشته ها.

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی.

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس نگارش ۳پایه١٢تمامی رشته ها.

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸تا۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم  رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و  علوم انسانی.

 ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۴۵درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها - پایه۱۲ رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری - پایه١١ رشته صنایع چوب  -شاخه فنی حرفه ای.

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش.

ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی  وب -  پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...