دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی دوشنبه 25 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت۷:۴۵تا۸ آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس ریاضی پایه۸  .

ساعت٨:۴٠تا  ٩ درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم تجریی و تفکر پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١

ساعت١۵درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢.

ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ تجربی.

ساعت۱۶درس جغرافیای ایران پایه١٠ .

ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی  .

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ .

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه۱۲.

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس دین و زندگی ۱پایه ١٠ رشته ادبیات علوم و انسانی

 ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس اصول عقاید ٣پایه ١٢  رشته  علوم ومعارف اسلامی.

 ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس جامعه شنایی١  پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس روانشناسی  پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس تاریخ اسلام  ۳پایه ۱۲رشته  علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس عربی،زبان قرآن ۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

 ساعت۱۰:۲۵تا ۱۰:۴۵  استاندارد حسابداری مقدماتی پایه۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

۱۰:۴۵تا ۱۱:۱۰درس مبانی هنرهای تجسمی پایه ۱۰ رشته گرافیک  شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت۱۱:۱۰تا ۱۱:۳۰  درس کارگاه رله‌های قابل اندازه‌گیری پایه ۱۲ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...