دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  فارسی  پایه۸  .

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس زبان انگلیسی   پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس ریاضی  پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت١۵درس آمادگی دفاعی  پایه۱٠  تمام رشته ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ۲پایه ١۱تمام رشته ها .

ساعت۱۶درس فارسی ٢  پایه۱١ تمام رشته ها.

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣  پایه ١٢ تمام رشته ها  .

ساعت ١٧ درس فیزیک١  پایه١٠  رشته ریاضی فیزیک .

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی .

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس تاریخ ۱پایه ١٠  رشته  ادبیات و علوم انسانی.

 ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن  ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس ریاضی و آمار٢ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس جغرافیا ۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵. درس تاریخ اسلام ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

 ساعت ۱۰:۲۵تا ۱۰:۵٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی مبحث سیستم هزینه یابی مرحله‌ای پایه ١٢شاخه کاردانش

ساعت۱۰:۵٠تا ۱۱:١۵درس استاندارد حسابداری صنعتی مبحث هزینه‌یابی سفارشات پایه١٢ شاخه کاردانش.

ساعت ۱۱:۱۵تا ۱۱:۳۵درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی رشته الکتروتکنیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۱۱:۳۵تا ۱۲استاندارد قالی بافی درجه٢ مبحث ملیله بافی قالی پایه١٠ شاخه کاردانش.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...