دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (جمعه)

برنامه‌های درسی جمعه 29 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

 متوسطه دوره اول:

ساعت٩:٠۵تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩ .

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس تفکر و سبک زندگی پایه۸  .

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵درس کار و فناوری پایه ٧

 

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت١۵درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته‌ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال  پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک  .

ساعت۱۶درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ .

ساعت ١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢  رشته ریاضی فیزیک  .

 

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس  احکام١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢  پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵٠درس عربی٢ پایه١١ مبحث جارو مجرور مشترک تمام زمینه‌ها 

ساعت۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵کارگاه رنگ کاری چوب، رشته صنایع چوب و مبلمان پایه‌های ١١ و ١٢ شاخه‌های فنی‌وحرفه ای و کاردانش  

 ساعت ۱١:٣۵تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی پایه١٠ رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها، شاخه فنی‌وحرفه‌ای

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...