دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه30 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

 متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس کاروفناوری پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵کاروفناوری پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰رشته علوم تجربی.

ساعت١۵درس فارسی١  پایه۱٠  تمام رشته ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها  .

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١  تمام رشته‌ها 

ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس منطق  پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس  عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی درس خواص هندسی سطوح پایه ۱۲رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠  رنگ‌کاری چوب و مبلمان پایه ۱۱و۱۲رشته صنایع چوب شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵تاریخ هنر جهان درس رنسانس پایه ۱۲رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۱١:٣۵تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای درس مشترک پایه ۱۰رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...