دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی دوشنبه 8 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١۴:٣٠درس هندسه ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک   

ساعت١۵درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت۱۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه١٠ تمام رشته‌ها  .

ساعت۱۶درس زیست شناسی١ پایه١٠ رشته علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت ١٧ درس زیست شناسی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی  

 

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی      

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی     

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵درس نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩:۵۵تا۱٠:٢۵درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠ درس فیزیک پایه١١ درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵٠: ١٠تا١١:١٠ درس ریاضی٣ پایه١٢محاسبات مشتق درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵درس ارتباط موثر پایه١٠ درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت٣۵: ١١تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی پایه١٢رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...