دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

برنامه‌های درسی چهارشنبه 10 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٧ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسزبان انگلیسی  پایه ٩

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی   پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت١۵درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته‌ها  

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها .

ساعت۱۶درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته‌ها    .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها.

ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک    

 

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی   

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی     

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵درس دانش فنی پایه فناوری‌های نوین رشته کامپیوتر پایه۱۰ شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت ٩:۵۵تا۱٠:٢۵درس فیزیک پایه ۱۰و ۱۱ جریان و مدار الکتریکی شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس عناصر و جزئیات پایه۱۱ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠: ١٠تا١١:١۵درس ریاضی۳ پایه۱۲زمینه صنعت تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل پایه۱۲رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۴٠: ١١تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی پایه۱۰کنتراست رنگ ها رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...