دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (یکشنبه)

برنامه‌های درسی یکشنبه 14 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار مدرسه تلویزیونی
متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی :
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی‌ پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و‌نگارش پایه ششم

✅ متوسطه دوم :
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

شبکه ۴ :
ساعت٧ تا ٧:٢۵درس ارتباط موثر اصول و فنون مذاکره پایه۱۰ زمینه خدمات شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کنترل فرآیندهای شیمیایی پایه١١ رشته صنایع شیمیایی شاخه فنی حرفه ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس مبلمان کودک و نوجوان پایه١٠ رشته چوب و‌مبلمان شاخه فنی حرفه ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری شاخه کاردانش.

ساعت ٨:٣۵تا ٩:٠٠ درس طراحی وب پایه ۱۱ تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس متره و برآورد پودمان۵ پایه١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٠٠: ١٠تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...