دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی دوشنبه 15 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار مدرسه تلویزیونی
متوسطه دوره اول:
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی پایه ٧
ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس علوم تجربی پایه ٩
دوره ابتدایی :
ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارس و نگارش پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی‌ پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :
ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها
ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی
ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

شبکه ۴ :
ساعت٧ تا ٧:٢۵درس استاندارد افترافکت پایه۱٢ تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کاردانش .
ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه‌ریزی پایه١٢ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی‌حرفه‌ای .
ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس نقشه برداری ساختمان، پیاده‌سازی وکنترل پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.
ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس ریاضی٣ پودمان ۵ پایه١٢شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش
ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس متره و برآورد پایه ١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای.
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه درس تاریخچه لباس ایران، مصر پایه١٠ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای.
ساعت٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت١٠تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...