دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (سه شنبه)

برنامه‌های درسی سه شنبه 16 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار:

متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس عربی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٨

دوره ابتدایی :
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم :
ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴ :
ساعت٧ تا ٧:٢۵درس ریاضی١ پایه۱٠ نسبتهای مثلثاتی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات مراقبت از بوته پایه ١٠ رشته امورزراعی شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای پایه١٢ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس استاندارد طراح امور گرافیکی، ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...