دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

برنامه‌های درسی چهارشنبه 17 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵تا٩:٠۵درس علوم تجربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٨

دوره ابتدایی :
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :
ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :
ساعت٧ تا ٧:٢۵درس رنگ کاری روی چوب پایه ١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵۵درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ١١رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٧:۵۵تا٨:٢٠ استاندارد گرافیک رایانه‌ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر پایه١٠ و١١ شاخه کاردانش .

ساعت٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی٣ پودمان۵ شاخه های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس مبانی طراحی معماری پایه١٢رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٩:٠۵تا٩:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک پایه١٠ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...