دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنجشنبه)

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس علوم تجربی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسکارو فناوری پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس  نگارش پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم  تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی ‌پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠  تمام رشته‌ها 

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١ تمام رشته‌ها     

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها 

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها 

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک 

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس طراحی عمومی پایه١٠جنسیت سازی شیشه رشته چهره سازی شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور پایه١٢ توانایی کار با سمبل‌‌ها رشته رایانه شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصصی پایه١٢ کسب اطلاعات فنی رشته ساختمان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس ریاضی٣ پایه١٢ پودمان ۵ شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها پودمان ۵  پایه١٢ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٩ تا٩:٣٠  درس دانش فنی پایه پایه١٠ پودمان ۵ درس فناوری‌های نوین رشته کامپیوتر شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته و علوم و معارف اسلامی   

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...