دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه 20 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس عریی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش ‌پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم :
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه١ پایه١٠رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴ :
ساعت٧ تا ٧:٢۵درس مناظر و مرایا پایه۱۰ رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته طراحی دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت٨:٣۵تا ٩ درس نقشه برداری پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ هنر جهان پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای .
ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...