دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی دوشنبه 22 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته‌ها    

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی 

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١  پایه١١ رشته ریاضی فیزیک      

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣  پایه ١٢ تمام رشته‌ها

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵کارگاه گرافیک پایه 10 و 11 رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه 12 رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١۵  استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه‌ای پایه 12 رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

ساعت٨:١۵تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه‌ پایه 10 رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی 2 پایه 11  مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس دانش فنی پایه سبک شناسی پایه10 رشته طراحی و دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی    

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...