دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی پنجشنبه 27 شهریور

برنامه‌های درسی پنجشنبه 27 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
 شبکه ‌آموزش:
 فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم
 متوسطه اول:
ساعت١۴:٣٠ تا١۵عربی پایه هفتم( درس اول)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی پایه نهم ( درس اول)
 دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل
 متوسطه دوم :
ساعت١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 شبکه معارف:
ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...