دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی جمعه 28 شهریور

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه١١ رشته ساختمان  

ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی ابراز خیاطی- رشته خیاطی           

ساعت ٩ تا٩:٣٠ دانش فنی پایه ١٠رشته تربیت بدنی        

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت١٢ تا١٢:٢۵توانمندسازی معلمان-یادگیری مبتنی بر بازی 

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ اولیا و معلمان- مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵اولیا و کودکان پایه اولی، مهارتهای فرزندپروری

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠تا١۵فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

 متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک    

 ساعت١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۱:۱۵درس نگارش ۱و۳پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها .

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس  اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت۱۶درس دین وزندگی ۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...