دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی شنبه 29 شهریور

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار  پایه ١٠ مشترک 

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١             

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی ٢)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس١  )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢

متوسطه دوم  :

 ساعت١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی     

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۱:۴۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳پایه ۱۲مشترک رشته تجربی و ریاضی

ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته، متوسطه اول.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...