دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی یکشنبه 6 مهر

جدول مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۶ مهر

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

از ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب - شاخه فنی

از ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن - پایه ۱۰ - درس خیاطی - شاخه کاردانش

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه - پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش

از ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

از ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

از ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر، پایه هفتم

از ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-ضرب و تقسیم عددگویا، پایه هشتم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد، پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرم افزار Nitro PDF

متوسطه دوم:

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰، رشته علوم تجربی

از ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی، پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس دین و زندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵ درس فارسی۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس دوم پیامهای آسمانی ۷، متوسطه دوره اول

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...