دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی جمعه 11 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی جمعه11 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر رشته مشترک زمینه خدمات
ساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه رشته شبکه نرم‌افزار پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان یادگیری مبتنی بر ویدیو
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ فرهنگ و هنر(طراحی سنتی) پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر طراحی دوبعدی و سه بعدی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر (دوخت سنتی پایه دوزی) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مراحل تولید محتوای مجازی

متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای درس انتخابی مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
شبکه قرآن ومعارف:
ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...