دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی دوشنبه14مهر

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی جلسه دوم شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی، مدل سازی، دوخت دامن پابه ۱۰ فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس دانش فنی  تخصصی پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵  دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته الکترونیک شاخه  فنی وحرفه ای

 ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰خط در گرافیک رشته گرافیک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای          

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١  علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

 ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم 

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵مطالعات اجتماعی انجام فعالیت های درس ۱تا ۴  پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠مطالعات و مهارت های اجتماعی انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات و مهارت‌های اجتماعی درس ۴(آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار فشرده سازی

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی ۱  پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآنی۲  پایه ۱۱ علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨عربی و زبان قرآنی ۳  پایه ۱۲رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت٢٠تا٢:٢۵ریاضی ترکیب توابع  پایه۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی درس  معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی.

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن۸درس اول متوسطه دوره اول.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...