دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی یکشنبه20 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD رشته الکترونیک پایه ۱۱شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۰ شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵حقوق ودستمزد پایه ۱۱رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم 

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی مرور راهبردی ها  پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی تعیین عدد های اول پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی تفاضل مجموعه ها پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی روش های تدریس در فضای مجازی

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی۳  پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک      

 ساعت١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسته ساکن) پایه۱۱ رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ۳ درس(نمودار مکان زمان) پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان.

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...