دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

مدیریت دبیرستان

 

معرفی مدیریت: جناب آقای هرندی زاده