دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

ولادت امام حسن عسکری (ع)

(( امام حسن عسکری (ع) فرمود:

دو خصلت و حالتی که

والاتر از آن دو چیز نمی باشد عبارتند از:

ایمان و اعتقاد به خداوند،

نفع رساندن به دوستان و آشنایان. ))

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

پیک سنجش

پیک سنجش دوشنبه 

3 آذر ماه 1399

فایل های ضمیمه :

پیک سنجش

پیک سنجش دوشنبه 

26 آبان ماه 1399

فایل های ضمیمه :

برنامه‌های درسی دوشنبه 3 آذر

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ اندازه گیری دقیق -رشته ماشین ابزار - پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ شناخت مواد و مصالح -پایه ۱۰-رشته نقشه کشی و معماری -شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ ساخت اتصال فاق و زبانه - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ رنگ کاری رویه کوبی - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب ومبلمان - شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی - درس ۱۰پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۹بخش۲ پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی- درس ۹ پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١16:30 آموزش مجازی - اقدام پژوهی
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان.
ساعت۱۵ دین و زندگی ۱پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

برنامه‌های درسی یکشنبه 2 آذر 

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠صورت های مالی پودمان یک - پایه ۱۲ - رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩مبحث پی دیوار - پایه ۱۱ - رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی ساختمان - شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵دوخت انواع جیب - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ریاضی- مقدار عددی یک عبارت جبری پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ریاضی- زاویه های خارجیپایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی- حل مسئله در هندسهپایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا 16:30 آموزش مجازی - اقدام پژوهی
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

برنامه‌های درسی شنبه 1 آذر

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ صورت های مالی پودمان یک - رشته حسابداری - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ شناخت مواد و مصالح - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تعمیر پیستون موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی - ( آموزش بخش آواها و حروف و بخش شنیداری درس دوم ) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰زبان انگلیسی - تمرین بخش شنیداری درس ۳پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی - بخش تمرین های شنیداری درس ۲پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا 16:30آموزش معلمان - یادگیری معکوس
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۱- پایه ۱۰ -رشته تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.
ساعت۱۵دین و زندگی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

برنامه‌های درسی جمعه 30 آبان

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ نقشه برداری ساختمان- رشته ساختمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ اسکلت ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ فارسی و زندگی با محوریت پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی وزندگی بامحوریت پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ کارو فناوری پایه ششم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کارو فناوری - فناوری اطلاعات جلسه سوم پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کارو فناوری - آموزش الکترونیک جلسه سوم پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کارو فناوری - ترسیم با رایانه جلسه سوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز
متوسطه دوم :
ساعت ۱۶:۳۰تا:۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷تا۱۷:۳۰ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

برنامه‌های درسی پنجشنبه 29 آبان

 شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ صورت های مالی بخش دوم - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ افترافکت جلسه هفتم - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ طراحی عمومی- پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ کاربرد مداد رنگی - پایه۱۱ - رشته چهره سازی - شاخه کار دانش
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی - پروژه (قسمت دوم ) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی - راه رهایی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی - انقلاب اسلامی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.
ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

برنامه‌های درسی چهارشنبه 28 آبان

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی/ پودمان دو - رشته ساختمان - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ صورت های مالی بخش اول - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ معرفی اتصالات چوبی - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ رنگ کاری و رویه کوبی -پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - درس ۷علم زندگانی جلسه اول پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی - درس ۷آداب نیکان جلسه اول پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - درس ۷آداب زندگانی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان - هوش عاطفی
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸ احکام ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ احکام ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

برنامه‌های درسی سه شنبه 27 آبان

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد توسعه دهنده صفحات وب - پایه ۱۲ - رشته تولید و توسعه دهنده های پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ افترفکت - پایه ۱۲ - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری - شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ نقشه برداری ساختمان -پایه ۱۲ - رشته ساختمان -شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ الگو سازی و دوخت ژپون لباس عروس - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ الگو سازی شلوار - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی - فصل ۵از معدن تا خانه پایه هفتم
ساعت ۱۵:۰۰تا ۱۵:30عوم تجربی - فصل ۵حس و حرکت پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی - فصل ۴حرکت چیست ؟ پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸ احکام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
ساعت۱۵ علوم و معارف قرآنی ۲پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

مشاهده مطالب قدیمی تر...