دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

المپیادهای علمی

شیوه نامه المپیادهای علمی کشور 

در سال تحصیلی 98-1397

سامانه ثبت نام المپیادهای علمی 

باشگاه دانش پژوهان جوان

فایل های ضمیمه :

منابع المپیادهای علمی

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور

در سال تحصیلی 98-1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون پیشرفت تحصیلی

قابل توجه دانش آموزان

پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

فایل های ضمیمه :

«ثبت نام در بخش دانش آموزی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی»

«ثبت نام در بخش دانش آموزی

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی»

برای دریافت «اطلاعیه و فرم های ثبت نام»

در بخش دانش آموزی

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

به قسمت «قوانین و مقررات»

وب سایت جشنواره به نشانی زیر مراجعه نمایید.

Kharazmi.medu.ir

ثبت اختراع

سایت ثبت اختراع 

المپیادهای علمی

المپیادهای علمی 

جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی جشنواره  جوان خوارزمی

مسابقات رباتیک

مسابقات و جشنواره های علمی پژوهشی

جشنواره ی زاینده رود

مسابقات رباتیک

فایل های ضمیمه :

مسابقات بیت نگاری

مسابقات و جشنواره های علمی پژوهشی

جشنواره ی زاینده رود

مسابقات بیت نگاری

فایل های ضمیمه :