دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات سه شنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

سه شنبه 1  بهمن ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دوازدهم ریاضی و تجربی :

امتحان فارسی

تا پایان درس هشتم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح  

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات دوشنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

دوشنبه 30  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ادبیات:

امتحان جامعه شناسی تا

پایان درس هفتم)

(پایه یازدهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

امتحان فارسی

تا پایان درس هشتم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

 

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات یک شنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

یک شنبه 29  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

امتحان تفکر و سواد رسانه ای

طبق بارم بندی)

(پایه دوازدهم ریاضی:

امتحان هندسه3

تا پایان مبحث دایره)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات شنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

شنبه 28  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

امتحان فارسی تا

پایان درس هشتم)

(پایه یازدهم ریاضی:

امتحان آمار و احتمال

تا پایان احتمال غیرهم شانس)

(پایه یازدهم ادبیات:

امتحان روان شناسی

تا پایان درس سوم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (ساعت و بارم بندی امتحانات پنج شنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

پنج شنبه 26  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

ساعت شروع 30: 7 صبح

امتحان نگارش تا

پایان درس چهارم)

(پایه یازدهم ریاضی،تجربی و ادبیات:

ساعت شروع 30: 7 صبح

امتحان نگارش

تا پایان درس سوم )

(پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:

ساعت شروع 9 صبح 

امتحان نگارش

تا پایان درس سوم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات چهارشنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

چهارشنبه 25  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

امتحان آمادگی دفاعی تا

پایان درس پنجم)

(پایه یازدهم ریاضی،تجربی و ادبیات:

امتحان انسان و محیط زیست

تا پایان درس سوم )

(پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:

امتحان مدیریت خانواده و

سبک زندگی طبق بارم بندی)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

ادامه برنامه امتحانات دی ماه 1398

ادامه برنامه امتحانات دی ماه 1398

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (بارم بندی دینی)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

سه شنبه 24  دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی، تجربی و ادبیات:

امتحان دینی تا پایان درس پنجم)

(پایه یازدهم ریاضی ، تجربی و ادبیات:

امتحان دینی تا پایان درس پنجم )

(پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:

امتحان دینی تا پایان درس پنجم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (بارم بندی امتحانات یک شنبه)

با سلام و احترام

امتحانات دانش آموزان در روز

یکشنبه 22 دی ماه 

طبق برنامه و بارم بندی زیر

برگزار خواهد شد.

(پایه دهم ریاضی :

امتحان هندسه 1 تا پایان قضیه تالس)

(پایه دهم تجربی :

امتحان زیست  فصل اول و دوم و

فصل سوم تا آخر بخش هادی)

(پایه دهم ادبیات:

امتحان علوم و فنون تا آخر درس چهارم)

( پایه یازدهم ریاضی: 

امتحان هندسه 2 تا پایان فصل اول)

( پایه یازدهم تجربی:

امتحان زیست فصل های 3،2،1، 4 و

فصل پنجم تا پایان گفتار یک)

(پایه یازدهم ادبیات:

امتحان جامعه شناسی تا

آخر درس هشتم)

(پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:

امتحان شیمی فصل اول و دوم)

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

اطلاعیه (شروع کلاس ها)

با سلام و احترام و تسلیت

ایام فاطمیه و شهادت سردار دلها

سپهبد حاج قاسم سلیمانی.

کلاس ها از روز شنبه 

بیست و یکم دی ماه 1398

دایر می باشد و غیبت به هر صورت 

غیرمجاز می باشد.

و امتحانات باقیمانده طبق برنامه

برگزار می شود.

با تشکر

دبیرستان شهید دکتر مفتح

مشاهده مطالب قدیمی تر...