دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه امتحانات دی ماه 1398

برنامه امتحانات دی ماه 1398

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

فایل های ضمیمه :

2. نمونه سوالات دی ماه (فارسی دوازدهم)

نمونه سوالات دی ماه 1397 پایه دوازدهم

نمونه سؤالات دی ماه 1397

پایه دوازدهم

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

2. نمونه سوالات دی ماه 1397 پایه دهم

ادامه نمونه سؤالات دی ماه 1397

پایه دهم 

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

1. نمونه سوالات دی ماه 1397 پایه دهم

زیست شناسی پایه دهم- فصل دوم

زیست شناسی فصل دوم

دبیر آقای امکانیان 

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات دی ماه 1396 پایه یازدهم

نمونه سؤالات دی ماه 1396

پایه یازدهم

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

نمونه سوالات دی ماه 1396 پایه دهم

نمونه سؤالات دی ماه 1396

پایه دهم

دبیرستان شهید دکتر مفتح 

مشاهده مطالب قدیمی تر...