دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

ممتازین درسی دیماه 95-96

قسمت دوم تصاویر جشن ممتازین

تصاویر جشن ممتازین اول اردی بهشت

تصاویر آزمون پیشرفت تحصیلی 10 اسفند 94

تصاویر جشن انقلاب 94

اهدای جوایز المپیاد وردشی

اهداء جوایز مسابقات فرهنگی هنری

مرحله دوم اهداء جوایز

اجرای گروه سرود آموزشگاه

اهداء جوایز ممتازین

مشاهده مطالب قدیمی تر...