دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

دانش میراثی است ارزنده و ادب زیوری است پاینده و تفکر آینه ای است تابنده . امام علی (ع) با دیانت ایمانت را محکم، با ورزش بدنت را قوی، با علم و تحقیق فکرت را روشن و با کار و تلاش کشورت را گلشن کن. کسی که در جستجوی علم باشد ؛ بهشت در جستجوی اوست. پیامبر اکرم (ص) فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست. پیامبر اکرم (ص) زندگی هدیه خداوند به ماست و شیوه زندگی ما، هدیه ما به خداوند، هدیه خوبی برای خداوند فراهم کنیم... برای انسان سعادتی چون عقل ، فقری چون جهل ، میراثی چون ادب و پشتیبانی چون مشورت نیست. حضرت علی (ع) امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: فرصت ها چون ابرها می گذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید. دبیرستان شهید دکتر مفتح : دبیرستانی سرآمد ؛ پویا و کارآمد در فعالیت های آموزشی ؛ تربیتی و پژوهشی در سطح استان و کشور 

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

العِلمُ خَزائنُ ومَفتاحها السُّؤالُ ، فَاسألُوا رَحِمَکُمُ اللّه‏ُ فإنّهُ یُؤجَرُ أربَعةٌ : السائلُ ، والمُتَکلِّمُ ، والمُستَمِعُ ، والُمحِبُّ لَهُم؛

دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان.

دبیرستان شهید دکتر مفتح : دبیرستانی سرآمد ؛ پویا و کارآمد در فعالیت های آموزشی ؛ تربیتی و پژوهشی در سطح استان و کشور